Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Szczecinie
oraz
Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza w Szczecinie

zaprasza do udziału w seminarium pod patronatem
Głównego Geodety Kraju Wiesława Potrapeluka
„Geodezja i Nauka”
Seminarium odbędzie się w dniach 27.09 ÷ 29.09 2007r.
w Pogorzelicy, gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie.

>>>> Program XIII Seminarium

!!! Uwaga komunikat organizatorów !!!
w związku z tym że do zorganizowania wycieczki technicznej potrzebna jest lista uczestników z datami urodzenia, osoby-uczestnicy seminarium, którzy chcą wziąć udział w wycieczce proszone są w trybie pilnym o uzupełnienie danych o datę urodzenia, najlepiej przez wysłanie na adres e-mail organizatora (Napisz do Marka Strackiewicza e-mail: pogorzelica2005@tlen.pl) nazwisko, imię i datę urodzenia

Tematyka będzie obejmować przewidywane innowacyjne kierunki rozwoju nowych i starych technologii w wykonawstwie geodezyjnym i administracji oraz proponowane kierunki kształcenia akademickiego
   Organizatorzy konferencji zapraszają wszystkich zainteresowanych do przedstawienia na konferencji własnych opinii w tym zakresie.

Proponowane referaty:

1. Maria Niedźwiedzka Oni nas zastąpią.
2. Michał Kaznocha
Sławomir Leszko
(ZGIG)
Oczekiwania przedsiębiorców geodezyjnych wobec absolwentów szkół wyższych.
3. Jerzy Albin Wyzwania jakie stają przed nową kadrą geodetów i kartografów.
4. Zbigniew Kalita
Władysława Kalita
Możliwości wykorzystania materiałów byłego katastru pruskiego w pracach geodezyjnych i kartograficznych.
5. Władysław Dąbrowski
Adam Doskocz
Dokładności szczegółów sytacyjnych zasilających mapy wielkoskalowe.
6. Robert Pajkert Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w aspekcie prac urządzeniowo-rolnych - scaleń gruntów, w woj. Dolnośląskim.
7. Maciej Szarek Podziemny Szczecin - georadar.
8. Bartłomiej Sztuba Skanery laserowe.
9. Wiesław Dąbrowski Skanowanie laserowe jako podstawowa metoda pozyskania informacji o terenie dla potrzeb inwestycji na przykładzie obiektu Terminal Gazu Skroplonego w Świnoujściu.
10. Krzysztof Karsznia Zintegrowany system monitoringu strukturalnego na przykładzie systemu kontrolno-pomiarowego Leica GeoMoS.
11. Henryk Musiatowicz Średnie szkolnictwo geodezyjne.
12. Jarosław Somla
Szymon Wajda
Robert Dudek
Sebastian Podlasek
realizacja sieci ASG-EUPOS.
(omówienie i prezentacja)

Uzgodnione z organizatorami referaty dostarczone organizatorom do dnia 15-08-2007r. zostaną umieszczone w materiałach konferencji (plik MSWord , czcionka Times New Roman - 12, marginesy - standard, pojemność do 20 000 znaków, druk bezpośrednio z dostarczonych materiałów).


Informacje dotyczące zgłoszenia udziału w konferencji.

(druk zgłoszenia)

Termin zgłoszeń oraz wpłat upływa z dniem 25 sierpnia 2007r
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:


„GEODEZJA” sc Zuzanna Strackiewicz i Marek Strackiewicz
73-150 Łobez, ul. Obrońców Stalingradu 23/9
Napisz do Marka Strackiewiczapogorzelica2005@o2.pl,
fax Faks 091-397-46-53
faxTel. 091-579-20-76, 091-397-46-53
telefon komórkowykom.0-604253513


Wpłaty należy dokonywać:

„GEODEZJA” sc Zuzanna Strackiewicz i Marek Strackiewicz
73-150 Łobez, ul. Obrońców Stalingradu 23/9
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pekao S. A., I Oddział w Łobzie
Nr rach. 41 1240 3871 1111 0000 4424 6745

z dopiskiem "SEMINARIUM..... osoby"


Informacje można uzyskać u:
p.Marka Strackiewicza (SGP) telefon komórkowytel.kom.: 0-604253513
fax fax 091-3974653
Napisz do Marka Strackiewicza e-mail: pogorzelica2005@tlen.pl
p.Sławomira Leszko (ZGIG) telefon komórkowytel.kom.: 0-509513514
fax tel. 091-4840957
fax fax 091-4846657
Napisz do Marka Strackiewiczae-mail: pogorzelica@geodezja-szczecin.org.pl

Stronę odwiedzilo
5646 osób

Powrót