Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów Pomorza Zachodniego

Mimimalne ceny na usługi geodezyjno-kartograficzne
na trenie województwa zachodniopomorskiego
według stanu na dzień 22.05.1998 r.


L.P. Usługa Cena jednostki
 1. Podziały nieruchomości działki do 0.5 ha 1.200 zł od nowopowstałej działki
 2. Sporządzenie opisu nieruchomości do celów prawnych działka do 0,5 ha 1.600 zł od sporządzonego opisu
 3. Odnowienie {założenie) operatu ewidencji gruntów. 700 zł od działki eidencyjnej
250 zł za ha - tereny rolne
 4. Prace związane ze sporządzeniem opisu nieruchomości (opis i mapa) dla celów uwłaszczeniowych. 3.900 zł za działkę ewidencyjną
 5. Prace związane z rozgraniczeniem nieruchomości 2.600 zł do czterech punktów granicznych
 6. Wskazanie granic nieruchomości 1.300 zł od działki (cztery pierwsze punkty graniczne)
300 zł nasępne punkty powyżej czterech
 7. Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia podziemnego wraz z porównaniem wyników z projektem 850 zł od przyłącza
 8. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego i porównanie z projektem 1.000 zł za pierwsze 100m sieci
 9. Opracowanie wtórnika (mapy) do celów projektowych dla działki budowlanej 2.300 zł obiekt
10. Mapa dla celów projektowych 1.000 - 1.500 zł za hektar
11. Geodezyjna obsługa budowy lub inne prace rozliczane dniówkowo 1.500 zł za dniówkę zespołu polowego
12. Różne prace kameralne rozliczane dniówkowo 500 zł za dniówkę pracownika
13. Dokumenatcja zmian użytkowania gruntów 1.500 zł dokumenatcja dla jednej działki
14. Sporządzenie mapy numerycznej  500-
3.000 zł
wektoryzacja mapy rastrowej za arkusz A-1 mapy, mapa dla celów projektowych
1.000 zł Sporządzenie mapy z różnych materiałów za arkusz A-1 mapy

     Ceny za usługi geodezyjne są cenami umownymi, w cenie ujęto wartośc opłat w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Ceny nie obejmują opłat za materiały do wstępnych uzgodnień, które zamawiający dostarcza dla określenia zakresu lub dla sporządzenia przez zamawiającego uzgodnień w urzędach.
W/w ceny ustalono dla poziomu jakości usług gwarantowanych przez członków Stowarzyszenia