Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

Technologie pomiarowe oparte na wykorzystaniu satelitarnego systemu pozycyjnego GPS stosowane w geodezji i nawigacji

6. Potencjalni użytkownicy satelitarnych systemów nawigacyjnych

Wielofunkcyjne satelitarne systemy stacji referencyjnych pracujące w reżimie czasu rzeczywistego i post-processingu są wykorzystywane przez szerokie rzesze użytkowników dla celów geodezyjnych i nawigacyjnych. Doświadczenia tych krajów, które zbudowały już takie systemy stacji referencyjnych wyraźnie wskazują na podział wszystkich zastosowań tych systemów na trzy grupy: zastosowania lądowe, morskie i lotnicze. Taki podział jest również uzasadniony różnymi wymaganiami co do dokładności pomiarów i ich odmienną specyfiką. Poniżej podamy listę (w porządku alfabetycznym) niektórych potencjalnych użytkowników satelitarnych systemów stacji wielofunkcyjnych stacji referencyjnych. Z wykazu tego widać, że lista użytkowników jest w zasadzie nieograniczona, a liczba różnych możliwych zastosowań systemu GPS jest zależna tylko od wyobraźni użytkownika.

6.1. Zastosowania lądowe
6.2. Zastosowania morskie
6.3. Zastosowania lotnicze