Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

Technologie pomiarowe oparte na wykorzystaniu satelitarnego systemu pozycyjnego GPS stosowane w geodezji i nawigacji

5. Odbiorniki satelitarne GPS.

Odbiornik satelitarny składa się z anteny, która odbiera sygnały emitowane przez satelity GPS, wzmacniacza oraz kilku kanałów (6-12), w których są dekodowane i odpowiednio wstępnie opracowywane sygnały poszczególnych satelitów obserwowanych jednocześnie.

Potencjalny użytkownik systemu GPS ma do dyspozycji duży wybór odbiorników satelitarnych różnej jakości produkowanych przez różne firmy. Najprostszymi i najtańszymi odbiornikami geodezyjnymi, lecz wyposażonymi tylko w wewnętrzny software do najprostszych technologii statycznych są odbiorniki jednoczęstotliwościowe jednokodowe (L1, C/A). Najbardziej zaawansowane odbiorniki - to odbiorniki dwuczęstotliwościowe z kodem P (L1, L2, C/A, P) z możliwością specjalnej obróbki odbieranego sygnału satelitarnego, który pozwala uzyskać w pełni dokładne wyniki pomimo wprowadzonej celowej degradacji sygnału satelitarnego (anty spoofing). Ostatnio za bardzo istotną zaletę odbiornika satelitarnego GPS uważa się jego wewnętrzne oprogramowanie umożliwiające otrzymywanie wyników w czasie rzeczywistym (RTK = real time kinematic).

Należy wspomnieć jeszcze o odbiornikach kodowych typu Pathfinder. Są to odbiorniki do szybkiego wyznaczania metodą kinematyczną pozycji punktów, linii i powierzchni z dokładnością 1-2 metrów. Odbiorniki te są używane do zakładania katastrów leśnych i rolnych; znajdują zastosowanie w tworzeniu systemów informacji przestrzennej o terenie (GIS/LIS - Geographic/Land Information Systems).

Najbardziej znanymi w Europie i na świecie firmami produkującymi odbiorniki satelitarne są: Trimble, Ashtech i Leica. Pośród nich niewątpliwą zaletę mają te firmy, które produkują nie tylko odbiorniki satelitarne GPS, ale również inne instrumenty geodezyjne (elektroniczne teodolity, tachymetry typu "total station", niwelatory automatyczne i kodowe itd.), których wykorzystanie w liniach technologicznych wraz z odbiornikami satelitarnymi jest znacznie ułatwione poprzez ich pełną kompatybilność i wspólne oprogramowanie. Należy się spodziewać, że obserwowane ostatnio łączenia się renomowanych firm o bogatych doświadczeniach w zakresie produkcji instrumentów "optycznych" i "elektronicznych" zapewnią dostarczanie użytkownikom właśnie takich instrumentów pracujących w "pełnych liniach technologicznych".