Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

Technologie pomiarowe oparte na wykorzystaniu satelitarnego systemu pozycyjnego GPS stosowane w geodezji i nawigacji

1. Kilka słów wstępu.

Pomiary satelitarne oparte na wykorzystaniu globalnego systemu pozycyjnego GPS (Global Positioning System) znalazły w ostatnich latach powszechne zastosowanie we wszystkich rodzajach prac geodezyjnych i w nawigacji. Zadecydowały o tym przede wszystkim główne zalety technik satelitarnych w porównaniu z tradycyjnymi technikami naziemnymi: wyższa dokładność, możliwość natychmiastowego uzyskania pozycji, prawie zupełna automatyzacja pomiarów i ich opracowania oraz znacznie niższe koszty. Pomiary GPS służą do wyznaczania położenia współrzędnych punktów nieruchomych i obiektów będących w ruchu, są również wykorzystywane w badaniach geodynamicznych do wyznaczania takich parametrów, jak ruch bieguna, badanie stabilności ruchu obrotowego Ziemi i innych.

Opracowanie to stanowi krótki przegląd zagadnień niezbędnych do zrozumienia zasady wyznaczania położenia za pomocą technologii satelitarnych GPS i jest ilustracją wykładu wygłoszonego przez autora w dniu 10 marca 2002 r. podczas seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Szczecin i Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów Pomorza Zachodniego GEOMAR SA w Szczecinie.