!! © UWAGA © !!
Wykład chroniony jest prawem autorskim,
ewentualne jego wykorzystanie tak w części, jaki w całości
należy każdorazowo uzgadniać z autorem.

Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński


Logo Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska
Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej

Technologie pomiarowe oparte na wykorzystaniu satelitarnego systemu pozycyjnego GPS stosowane w geodezji i nawigacji


Wykład wygłoszony na seminarium
zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Szczecin
i
Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów Pomorza Zachodniego,
GEOMAR SA w Szczecinie

Szczecin
10.04.2002

Spis treści :
 1. Kilka słów wstępu.
 2. Podstawowe wiadomości o konstrukcji systemu GPS.
 3. Zasada wyznaczania położenia punktów na podstawie obserwacji satelitarnych GPS.
 4. Technologie pomiarów GPS.
 5. Odbiorniki satelitarne GPS.
 6. Potencjalni użytkownicy satelitarnych systemów nawigacyjnych.
 7. Satelitarne systemy nawigacyjne w Europie.
 8. Permanentne stacje referencyjne geodezyjne i DGPS w Polsce.
 9. Sieci satelitarne GPS w Polsce.
 10. Zalety i wady pomiarów GPS.
 11. Uwagi końcowe.

Adres autora

Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

Politechnika Warszawska
Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej


Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Tel.: (48 22) 622 8515
Tel. kom.: 0 (48) 605 281 042
Fax: (48 22) 621 0052

e-mail: sledzinski@gik.pw.edu.pl

Powrót