Nawigacja

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

RSS News

Przetłumacz stronę


Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 146
· Najnowszy użytkownik: kdtusinski

Imieniny

Imieniny obchodzą: Gabriel, Anastazja, Julian, Liwia, Leonard

FDM


Przetargi
zamówienia publiczne i przetargi firmReklama Google

Extra rabat

Extra rabat dla członków ZO GIG od firmy Geotronics

Przedstawiciel firmy Geotronics Paweł Jakubów w współpracy z Prezesem Oddziału prezentują członkom ZO GIG najnowsze rozwiązania i sprzęt firmy Trimble z rabatem 5%.


Oferta Konica Minolta

Firmy członków

Wzory załączników

Pogoda

Szczecin
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Szczecina
Świnoujście
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Świnoujścia
Koszalin
Clickby zobaczyć prognozę pogody dla Koszalina
Kołobrzeg
Click  zobaczyć prognozę pogody dla Kołobrzegu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Sprawozdanie Prezesa Oddziału z działalności ZO GIG

ZGIG

Sprawozdanie Prezesa Oddziału z działalności ZO GIG.

Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej zwołał na dzień 12 października 2013 w Pogorzelicy zebranie wszystkich członków ZOGIG. Przeprowadzone zostały wybory Prezesa i Zarządu Oddziału. Prezesem został Konrad Tusiński.

Pierwsze zebranie Zarządu Oddziału odbyło się 30 października 2013 roku w siedzibie restauracji Szczecin przy ul. Felczaka 9. Tam jednogłośnie została przyjęta Uchwała nr 1 - o ukonstytuowaniu się Zarządu w myśl której funkcję Wiceprezesa ZOGIG sprawuje Stefan Balcer, a sekretarzem jest Andrzej Paluch. Jednogłośnie ustalono iż za kontakty z administracją publiczną odpowiedzialny będzie Konrad Tusiński, natomiast za kontakty ze sferą poza administracją publiczną oraz realizacją uchwał i wniosków ZOGIG zajmie się Stefan Balcer. W sprawach finansowych Zarząd reprezentowany będzie dwuosobowo przez prezesa, wiceprezesa lub sekretarza. Organizacją prelekcji i prelegentów zajmie się Janina Kapelczak, zaś dochodzeniem należności finansowych wobec Oddziału Kazimierz Tusiński i Janina Kapelczak. Rzecznikiem prasowym będzie Andrzej Paluch.

Wiceprezes Stefan Balcer zaproponował aby tematem przewodnim jubileuszowej XX konferencji w Pogorzelicy w roku 2014 było "Prawo geodezyjne w społeczeństwie obywatelskim" co zostało przyjęte jednogłośnie. Zarząd Oddziału w zmienionym składzie, rozpoczynając swoją kadencje, postanowił przywrócić kontakty z Północną Izbą Gospodarczą. W dniu 6 grudnia 2013 r, odbyło się spotkanie w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej, którą reprezentował Przewodniczący Klastra Budowlanego - Lech Pieczyński. Oddział był reprezentowany przez Prezesa - Konrada Tusińskiego, Wiceprezesa - Stefana Balcera i Członka Zarządu - Janinę Kapelczak. Północna Izba Gospodarcza pozytywnie odniosła się do inicjatywy wznowienia kontaktów. Nasi przedstawiciele wskazali na zainteresowanie udziałem w organizowanych przez PIG spotkaniami z wysokimi przedstawicielami rządu i samorządu wojewódzkiego oraz wspólnymi inicjatywami na płaszczyźnie gospodarczej. Ponadto wyraziliśmy chęć publikowania Oddziału w magazynie "Zachodniopomorski Przedsiębiorca". Przedstawiliśmy ofertę udziału PIG w naszej konferencji w Pogorzelicy. Propozycje zostały przyjęte. Z uwagi na branżowe pokrewieństwo, Klaster Budowlany, jako wyspecjalizowana komisja, jest naturalnym partnerem naszego Oddziału. Uznano że na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, możliwe jest wspólne ustalenie norm postępowania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych pomiędzy wykonawcami tych usług i ich odbiorcami. Otrzymaliśmy propozycję udziału w otwartym posiedzeniu zarządu Klastra, z której to skorzystaliśmy.

W powyższym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 r, uczestniczył jako Nasz przedstawiciel - Stefan Balcer. W posiedzeniu uczestniczyła również Elżbieta Ostatek - Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego. Zaprezentowała Ona zamierzenia inwestycyjne Miasta na lata 2014 - 2017. Prezentacja ta spowodowała dyskusję o sposobie realizacji inwestycji miejskich. Podawano przykłady negatywnych efektów stosowanych procedur. Oprócz dyskusji, nasz przedstawiciel miał możność zaprezentować ofertę współpracy z PIG. Konkludując, można stwierdzić że wznowienie kontaktów z Północną Izbą Gospodarczą jest szansą na podniesienie rangi wykonawców produktów i usług geodezyjnych. Zaproponowano Oddziałowi umieszczenie artykułu na ramach "Zachodniopomorskiego Przedsiębiorcy". Wywiad taki przeprowadzono z Prezesem i Wiceprezesem Oddziału. Wiceprezes Stefan Balcer miał również przeprowadzić prelekcję w siedzibie PIG na temat "GEODEZJA dla siebie, czy dla odbiorców", która niestety się nie odbyła.

9 stycznia 2014 roku w Teatrze Polskim odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,do którego można zgłaszać uwagi. W związku z powyższym ja ze Stefanem Balcerem przygotowaliśmy następujące uwagi wraz z uzasadnieniem:

  1. Uregulowanie linii brzegów naturalnych zbiorników wodnych i naturalnych cieków.
  2. Zintegrowanie baz danych obiektów mostowych oraz wód i urządzeń wodnych. Badanie ruchów pionowych i poziomych nabrzeży i budowli morskich.
  3. Uregulowanie stanów prawnych dróg

Dnia 17 stycznia 2014 w restauracji "Szczecin" odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, na którym zajęliśmy się pismem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego do Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie opiniującego konieczność wystąpienia Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przepisów prawa geodezyjnego, nakładającego na wykonawców prac geodezyjnych obowiązek przekazywania wyników ich prac do państwowego zasobu geodezyjnego, z przepisami Konstytucji, Wiceprezes nawiązał kontakt z PTG. W swoim piśmie PTG przedstawiło argumenty prawne dot niekonstytucyjności prawa geodezyjnego i wniosło o potraktowanie ZOGIG, jako współwnioskodawcy w sprawie. W wyniku ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu w grudniu 2013, Wiceprezes opracował propozycję pisma skierowanego do RPO, popierającego wniosek PTG i wnioskującego o uznanie Zachodniopomorskiego Oddziału GIG za współwnioskodawcę, uzasadniając to bezczynnością organów Państwa w tej sprawie. Do wniosku załączone zostały dowody na przedstawiane tam okoliczności. Postanowiono, że Prezes Konrad Tusiński przeprowadzi konsultacje z Prezesem GIG Rafałem Piętką, a następnie dokona wysłania wniosku do RPO. Na posiedzeniu Rady GIG w dniu 6 marca 2014r. Rada GIG poprzez uchwałę 16 nr 20/VI/2014 wyraziła zgodę na wystąpienie Zachodniopomorskiego Oddziału Geodezyjnej Izby Gospodarczej do

Rzecznika Praw obywatelskich z samodzielnym wnioskiem w tej sprawie. 11-03-2014 na zebraniu Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Geodezyjnej Izby Gospodarczej przegłosowano, że pismo do RPO zostanie wysłane, co wykonano.

CLGE ustaliło datę III Europejskich Dni Geodezji i Geoinformacji na 21 i 22.03.2014. Główne obchody odbędą się w Marbelli w Hiszpanii, a poszczególne kraje członkowskie będą organizowały swoje imprezy. W takiej sytuacji warto w naszym regionie zorganizować wspólne obchody na pograniczu z geodetami niemieckimi. Postanowiono, że Wiceprezes wystąpi w tej sprawie do geodetów w rejonie przygranicznym. Nie ma przeszkód, aby w organizację obchodów włączyło się SGP.

Prezes szczecińskiego Oddziału SGP zwrócił się z propozycją organizacji praktyk studenckich w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Oddziale. Ponadto SGP chciałoby powrócić do współpracy w organizacji konferencji w Pogorzelicy. W dyskusji podniesiono fakt negatywnych doświadczeń ze współpracy z SGP. Dlatego też wszelkie ustalenia muszą mieć formę umowy. Ustalono, że Wiceprezes uzgodni z Prezesem Oddziału SGP termin spotkania dotyczącego tych zagadnień. Dnia 29 stycznia 2014 roku Prezes przesłał na ręce Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego prośbę o uzupełnienie sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS w woj. zachodniopomorskim o co najmniej dwie stacje zlokalizowane w mieście Szczecin oraz Resko lub Płoty.

W dniu 20 lutego 2014 r, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zachodniopomorskiego Oddziału Geodezyjnej Izby Gospodarczej z Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecina Bogdanem Jaroszewiczem. Ze strony Zachodniopomorskiego oddziału GIG w spotkaniu udział wzięli: Prezes Oddziału Konrad Tusiński i Wiceprezes Stefan Balcer. W spotkaniu uczestniczyli także Geodeta miasta Wojciech Wnuk i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Andrzej Myłka. Celem spotkania było ustalenie współdziałania miasta na prawach powiatu Szczecin jako organizacji samorządu terytorialnego z Oddziałem Zachodniopomorskim Geodezyjnej Izby Gospodarczej jako organizacji samorządu gospodarczego, w zakresie geodezji. Przedstawiciele samorządu gospodarczego wskazali konieczność współdziałania obydwu samorządów w zakresie zamówień publicznych na prace geodezyjne, ochrony znaków geodezyjnych, utrzymania w aktualności ewidencji gruntów i budynków oraz czynności przyjmowania geodezyjnej dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wskazali oni, na fakt że w przetargach na zamówienie publiczne często wybierane są oferty stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Niskie cenowo oferty nie pozwalają na utrzymanie wymaganego ustawowo minimalnego wynagrodzenia, do czego organ publiczny nie powinien się przyczyniać. Problemem są też zaniedbania w zakresie ochrony znaków geodezyjnych. Niedopuszczalne jest, że odnowienie tych znaków dokonywane jest ze środków publicznych, podczas gdy prace te powinny być finansowane przez sprawców zniszczenia. Znaki te niszczone są często w trakcie inwestycji publicznych, które w dokumentacji technicznej mają wskazane znaki podlegające ochronie, a przy odbiorze robót wymóg ochrony znaku nie jest egzekwowany. W procedurze przyjmowania geodezyjnej dokumentacji technicznej nie są przestrzegane terminy wynikające z przepisów prawa. Wynika to z faktu, że poszczególne komórki organizacyjne uczestniczące w tych czynnościach przyjmują że terminy te dotyczą tylko ich, a nie całej instytucji. Częste są przypadki wymagania podawania informacji których wykonawcy usług geodezyjnych nie mają kompetencji ustalić. Przykładem jest wymaganie podawania właściciela lub operatora przewodu podziemnego podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Powstająca w ramach tych czynności mapa inwentaryzacyjna jest jednym z załączników do dokumentów stanowiących o przyjęciu przez właściciela lub operatora inwentaryzowanego przewodu do ewidencji majątkowej i dopiero w tym momencie jest ustalony właściciel lub operator przewodu. Zastępca Prezydenta Miasta wyraził zadowolenie z powodu inicjatywy nawiązania współdziałania pomiędzy samorządem terytorialnym i samorządem gospodarczym. Przyjął też propozycję powołania ciała doradczego organów miasta w zakresie geodezji. Formuła tego ciała zostanie ustalona odrębnie przez prawników Urzędu Miejskiego. Geodeta Miasta poinformował że Jego Biuro zajęło się problemem ochrony znaków geodezyjnych na obszarze inwestycji publicznej, przebudowy ul. Struga. Wykonawca tych prac został zobowiązany do odtworzenia znaków zniszczonych przy realizacji tej inwestycji. Ponadto w niedalekim czasie zostanie dla obsługi zgłoszeń robót otworzona aplikacja "e-ośrodek". Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie że w niedługim czasie nastąpi rozpoczęcie działalności przez powołane ciało doradcze. Prawdopodobnie usytuowane ono będzie przy Radzie Miasta.

Dnia 11 marca 2014 w siedzibie Rady Osiedla Śródmieście Zachód ul. Kopernika 7 odbyło się posiedzenie zarządu ZOGIG. Stwierdzono, że strona internetowa Oddziału jest już aktualizowana. Istniejący na witrynie skład władz Oddziału i tematyka konferencji w Pogorzelicy w roku 2014 są również aktualne. Postanowiono pozostawić prowadzenie strony kol. Dudkowi.

W związku z tym, że odbędzie się 20 czyli jubileuszowa Konferencja w Pogorzelicy, Prezes Oddziału wystąpi z wnioskiem o patronat do Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Postanowiono oddelegować na seminarium szkoleniowe w Ryni kol. Sławka Leszko. Po szkoleniu przygotuje on spotkanie, na którym omówi problemy w stosowaniu rozporządzeń w sprawie: organizacji i trybu prowadzenia pzgik oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgłaszane przez naszych członków. Zobligowano Prezesa Oddziału Konrada Tusińskiego do doprowadzenia spotkania z Marszałkiem woj. zachodniopomorskiego, a Wiceprezesa Stefana Balcera do kontaktów z Izbą Architektów. 26 kwietnia 2014r. odbył się X Turniej Piłki Siatkowej Geodetów w Łobzie, na którym to wręczyliśmy puchar Prezesa ZOGIG zwycięscy grupy "open".


Poleć tego news'a Zalecane rozmiary reklamy 468x15.
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubię To:


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
6,293,995 unikalne wizyty