Nawigacja

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

RSS News

Przetłumacz stronę


Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 146
· Najnowszy użytkownik: kdtusinski

Imieniny

Imieniny obchodzą: Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

FDM


Przetargi
zamówienia publiczne i przetargi firmReklama Google

Extra rabat

Extra rabat dla członków ZO GIG od firmy Geotronics

Przedstawiciel firmy Geotronics Paweł Jakubów w współpracy z Prezesem Oddziału prezentują członkom ZO GIG najnowsze rozwiązania i sprzęt firmy Trimble z rabatem 5%.


Oferta Konica Minolta

Firmy członków

Wzory załączników

Pogoda

Szczecin
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Szczecina
Świnoujście
Click by zobaczyć prognozę pogody dla Świnoujścia
Koszalin
Clickby zobaczyć prognozę pogody dla Koszalina
Kołobrzeg
Click zobaczyć prognozę pogody dla Kołobrzegu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Prawo Geodezyjne - zaproszenie do dyskusji

ZGIG


Prawo Geodezyjne - zaproszenie do dyskusji.

Umieszczamy na naszej stronie tekst przesłany przez Stefana Balcera członka naszej Izby z prośbą o zapoznanie się i jednoczesne odniesienie do głównych tez. Będzie to, sądzę początek szerszej dyskusji na poruszone w artykule tematy. Ja także przed Walnym Zgromadzeniem Izby przedstawię także moje osobiste stanowisko, które w tym temacie raczej się nie zmienia.

Sławomir Leszko
Prezes ZGIG

Koleżanki i Koledzy,

na początku czerwca, odbędzie się Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Jest to okazja aby podjąć działania w celu poprawy warunków naszej pracy. W załączeniu przesyłam Wam tekst mojego artykułu, który został opublikowany kilka lat temu w miesięczniku GEODETA. Wskazuję tam na niekonstytucyjność przepisów prawa geodezyjnego, którego przepisy są przyczyną naszych problemów. Zamiast szybko i sprawnie obsługiwać naszych klientów, tracimy czas i energię na walkę z geodezyjną biurokracją. W załączonym artykule wskazuję działania które powinien podjąć geodezyjny samorząd gospodarczy.

Chciałbym, aby ten list, który kieruję nie tyko do członków ZGIG, ela także do wszyskich Koleżanek i Kolegów świadczących usługi geodezyjne, rozpoczął dyskusję o oceniającą dotychczasową działalność Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej i wskazującą na zmiany jakie w tej organizacji powinny zajść.

Z zainteresowaniem czekam na Wasze wypowiedzi!
Łączę pozdrowienia
Stefan Balcer

Niezgodność prawa geodezyjnego z Konstytucją.


Obowiązująca od 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, w art. 20 stwierdza że podstawą ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej jest społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.

Użyty termin "społeczna gospodarka rynkowa" jest koncepcją ekonomiczną która została zastosowana w praktyce i odniosła sukces. Jest ona koncepcją opozycyjną wobec interwencjonizmu państwowego. Społeczna gospodarka rynkowa opiera się na własności prywatnej i na rynku maksymalnie wolnym i konkurencyjnym. Rynek ten nie jest zawłaszczony lub zdominowany przez żadną siłę lub partykularną grupę interesów jak państwo, grupy monopolistyczne czy związki zawodowe. Taki rynek nie jest niczyją własnością. Jest on czynnikiem obiektywnym, służącym całemu społeczeństwu. Jego cechami są:

 • własność prywatna,
 • wolność wyboru w podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych,
 • prawo do kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych, posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych, swobodnego przepływu kapitału, swobodnego kształtowania ceny, swobodnego przepływu siły roboczej itp.
 • brak lub minimalna ingerencja państwa w procesy gospodarcze.

Zadaniem państwa jest ochrona ładu gospodarczego po przez tworzenie prawa chroniącego pełną wolność gospodarczą i konkurencję. W tym celu państwo nie zawłaszcza rynku po przez własne bieżące ingerencje. Przy zastosowaniu narzędzi ekonomicznych państwo nie dopuszcza do powstawania głębokiej polaryzacji społeczeństwa, utrzymuje wysokie tempa wzrostu gospodarczego z równoczesnym zachowaniem świadczeń społecznych na wysokim poziomie.

Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej wdrożona została wdrożona po II wojnie światowej w wielu państwach Europy Zachodniej. Szczególnie rozwinęła się ona w Niemczech Zachodnich gdzie ta koncepcja została wypracowana. Była ona podstawą polityki Ludwika Erharda. Jej efektem był niemiecki "cud gospodarczy".

Wymieniony na wstępie art. 20 Konstytucji wzmacniają inne jej zapisy jak:

 • Art. 32 ust. 2 "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny."
 • Art. 46 "Przepadek mienia może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu."
 • Art. 64
  1. " Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych praz prawo dziedziczenia.
  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
  3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności."
 • Art. 84 "Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie."

W praktyce działalności gospodarczej w wykonywaniu usług geodezyjnych opieramy się na powstałej ustawie w 1989 roku ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne". Czy jest ona zgodna z zapisami Konstytucji? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy prześledzić poszczególne jej zapisy.

Art. 11 generalnie stwierdza że prace geodezyjne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dalej jednak dopuszczona jest możliwość wykonywania prac geodezyjnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające takiego statusu. Tak więc część prac geodezyjnych ma charakter komercyjny (te wykonywane przez przedsiębiorców), a część nie (te wykonywane przez inne jednostki). Brak ograniczeń lub zdefiniowania zakresu działalności nierynkowej w stosunku do innego rodzajów podmiotów niż przedsiębiorstwa, powoduje że mogą one działać na rynku. Jest to naruszeniem ładu gospodarczego, a w szczególności konkurencji. Praktyka życia gospodarczego zna przykłady komercyjnego wykonywania prac geodezyjnych przez różnego rodzaju jednostki budżetowe. Tak więc już w tym miejscu mamy przykład naruszenia art. 20 Konstytucji.

Art. 12 nakłada na wykonawców prac geodezyjnych obowiązek przekazywania po zakończeniu prac powstałe w trakcie ich realizacji materiały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podobny obowiązek jest nakładany w art. 10 ust. 4 na wykonawcę zdjęć lotniczych, którzy obowiązani są do przekazywania negatywów tych zdjęć. Podkreślić należy iż art. 40 ust. 2 wyraźnie stwierdza że państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność Skarbu Państwa. Będąc właścicielem tego zasobu na mocy ust. 3b tego samego artykułu uzyskuje z niego pożytki. Tak więc Skarb Państwa wchodzi w posiadanie materiałów wytworzonych przez przedsiębiorców geodezyjnych, stanowiących ich prywatną własność w sposób zaprzeczający społecznej gospodarce rynkowej. Jest to jawne naruszenie wcześniej cytowanego art. 46 konstytucji, albowiem dokonywany jest przepadek mienia bez orzeczenia sądu. Nakłada się na to jawna dyskryminacja przedsiębiorców geodezyjnych, czego zabrania art. 32 ust. 2 Konstytucji. Dyskryminacja ta polega ona na nałożeniu rzeczowej daniny publicznej tylko na przedsiębiorców geodezyjnych.

Art. 19 ust. 1 pkt 4 prawa geodezyjnego daje ministrowi właściwemu do spraw architektury i budownictwa do kreślenia standardów technicznych dotyczących geodezji. W społecznej gospodarce rynkowej standardy ustalane są przez uczestników rynku, a więc przez przedsiębiorców geodezyjnych oraz odbiorców ich usług i produktów. Przykład tego przepisu jest ingerencją w rynek usług i produktów geodezyjnych, a w konsekwencji naruszeniem wspomnianego wcześniej art. 20 Konstytucji.

Zapis art. 40 ust. 1 iż celem państwowego zasobu geodezyjnego jest służenie gospodarce narodowej i zapis art. 21 ust. 1 stwierdzający że dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą planowania gospodarczego są typowe dla gospodarki centralnie zarządzanej. Zapis art. 40 ust. 1 jest przykładem wysokiej selektywności charakteryzującej tą gospodarkę, a zapis art. 21 ust. 1 jest przykładem planowania w systemie nakazowo - rozdzielczym. Podobne cechy zawiera zapis art. 4 ust. 1 stwierdzający że mapa zasadnicza stanowi podstawę do wykonywania innych rodzajów map.

Brak jest w prawie geodezyjnym zdawało by się oczywistych zapisów o geodezyjnych narzędziach ochrony prywatnej własności nieruchomości.

Przyzwyczajenie do stereotypów, potęgowane nie wychodzeniem poza "geodezyjne getto" powoduje utrwalanie niekonstytucyjnych zapisów prawa geodezyjnego. Tych zapisów które utrwalają porządek ustalony w okresie stalinizmu. To wówczas pod kierunkiem Hilarego Minca zmarginalizowano, a w wielu sektorach gospodarki zlikwidowano prywatną inicjatywę. W tym czasie też zlikwidowano instytucję mierniczego przysięgłego. Od tego czasu minęło ponad pół wieku. Geodeci pamiętający sytuację w zawodzie z przed tych wydarzeń w zdecydowanej większości nie żyją.

Gdy spojrzymy na naszą branżę z zewnątrz, uwidocznimy sobie rzeczywistą sytuację naszego zawodu. Doznajemy szoku. Wielu przedsiębiorcom geodezyjnym trudno dopuścić do siebie myśl że można prowadzić działalność bez przekazywania materiałów do zasobu, bez rejestrowania materiałów dla zamawiającego, bez uwzględniania wymagań ośrodka lecz z uwzględnieniem tylko potrzeb klienta itd.

Jesteśmy w Unii Europejskiej skansenem. Jesteśmy jedynym krajem w którym branża geodezyjna jest zorganizowana w sposób typowy dla gospodarki centralnie sterowanej. Gdzie państwo zamiast odbiorców produktów geodezyjnych ustala po przez wydawanie przepisów standardy techniczne. Jest to wyrazem swoistej filozofii, że państwo wie lepiej jakie są potrzeby naszych klientów. W efekcie następuje dławienie rozwoju naszej branży. Opieramy się na poziomie techniki i technologii z dekady Gierka.

Czy nikogo z decydentów geodezyjnych, opłacanych za publiczne pieniądze nie zastanawia ta sytuacja? Nikt nie widzi zależności pomiędzy wielkością dochodu narodowego w innych krajach Unii, a warunkami wytwarzania produktów geodezyjnych? Przecież mają kontakty z innymi państwami Unii.

Nie pierwszy raz środowisko przedsiębiorców geodezyjnych zostało zawiedzione. Nasze głosy w procesie nowelizacji prawa geodezyjnego zostały pominięte.

Jest naszą patriotyczną powinnością dochodzenie o zgodność prawa geodezyjnego z konstytucją. Stwierdzenie nie konstytucyjności wskazanych wcześniej zapisów obecnego prawa geodezyjnego doprowadzić może do pozytywnych zmian w efekcie których zwiększymy efektywności naszej pracy, oraz wykonywać będziemy produkty i usługi w całości uwzględniających potrzeby naszych klientów.

Powyższy pożądany stan rzeczy można osiągnąć tylko po przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z Konstytucją. Wystąpienie w tej sprawie jest powinnością geodezyjnego samorządu gospodarczego. Czy administracja geodezyjna stanie na wysokości zadania i przyłączy się do tego wystąpienia ?

Stefan Balcer


Poleć tego news'a Zalecane rozmiary reklamy 468x15.
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubię To:


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
6,293,324 unikalne wizyty